СЗР "ГРАЂЕВИНСКИ ЛИМАР"
        25254 Дероње, Краља Петра I бр.9
 
        вл. Даљац Љубиша
 
        Тел:               025/872-194
        Тел/фаx:      025/872-370
        Моб:              063/89-28-155
 
        И-мејл: daljac67@gmail.com
 
 

        СЗР "ГРАЂЕВИНСКИ ЛИМАР" је самостална грађевинска радња, основана 1967.
        године.
        
        Делатност:        - израда, продаја и уградња свих врста грађевинске лимарије
                                      од поцинкованог, алуминијумског и бакарног лима.
---------------------------------------------------------------------------------------------------